12.04.2021. Ponedeljak
 
 
TENISKI SAVEZI
 
Australian Open
Teniski Savez Srbije
 
2_2.jpg
Teniski Savez Vovodine
Sastanak novog UO TK Spartak
09.01.2013.

Na prvom sastanku konstituisan je novi UO TK Spartak-a izabran na izbornoj Skupstini TK Spartak, dana 09.12.2012. godine.

Izmedju istalog donesen je :

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREDJIVANJE TAKMIČARA I TAKMIČARKI ZA DODELU POMOĆI OD KLUBA


Osnovni uslov :

Takmičari/ke mogu biti uzeti u obzir za dodelu pomoći samo ako :

- su registrovani za Tenis klub ” Spartak ” Subotica
i redovno izmiruju svoje obaveze prema klubu ( godišnja
članarina, doprinos za treninge)
- treniraju sa trenerima Tenis kluba ”Spartak” najmanje
tri puta nedeljno.
- su članovi Kluba najmanje godinu dana

Turniri :

- obavezno učešće na Državnim prvenstvima u svojoj
kategoriji
- obavezno učešće na Prvenstvima Vojvodine u svojoj
kategoriji
- obavezno učešće na ekipnim takmičenjima za koje su
odredjeni na osnovu poziva stručnog štaba Kluba u
prošloj godini ili su predvidjeni kao članovi ekipe za
tekuću godinu.
U slučaju povrede (dokumentovano lekarskim nalazom)
takmičar/ka se za vreme trajanja povrede oslobadja
učešća na gore navedenim turnirima.

Kriterijumi za dobijanje pomoći za treninge:

1. rang lista

- u svojoj konkurenciji od 1(prvog) do 4 (četvrtog) mesta
na rang listi TSS ....................... 25 bodova
- u svojoj konkurenciji od 1(prvog) do 8 (osmog) mesta na
rang listi TSS .......................... 15 bodova
- u starijoj konkurenciji do 10 (desetog) mesta na rang
listi TSS ............................... 25 bodova
- medju prvih 50 (pedeset) na rang listi TE .. 30 bodova
- medju prvih 100 (sto) na rang listi ITF..... 30 bodova
- medju prvih 1000 (hiljadu) na rang listama ATP i WTA
........................................ 25 bodova

2. posebni uslovi

- pojedinačni prvak/inje Srbije za prethodnu ili tekuću
godinu ................................... 30 bodova
- osvajači Mastersa do 10.godina za prethodnu godinu
.......................................... 20 bodova
- na Drž.prvenstvu u tekućoj godini plasman u
polufinale ................................ 20 bodova
- član reprezentacije Srbije u tekućoj godini 15 bodova
- pojedinačni prvak/inja Vojvodine za prethodnu ili
tekuću godinu ............................. 15 bodova
- finansijsko stanje roditelja

Stručna komisija svakih šest meseci (posle državnih prvenstava – zimskih i letnjih) vrši reviziju spiska i predlaže izmene (ako ih ima) UO Tenis kluba ” Spartak “ , koji na prvoj sednici, a najkasnije 15 (petnaest) dana, od predloga donosi konačnu odluku .

Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sednici Upravnog odbora.


Predsednik TK Spartak
Milan Vučkovic s.r.