12.04.2021. Ponedeljak
 
 
TENISKI SAVEZI
 
Australian Open
Teniski Savez Srbije
 
2_2.jpg
Teniski Savez Vovodine
Izborna godišnja skupština TK Spartak
08.11.2009.

Z A P I S N I K

sa izborne godisnje skupstine TENIS KLUBA “SPARTAK” Subotica, održane dana 08.11.2009. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama TENIS KLUBA “SPARTAK” Subotica ,Dudova šuma bb. Izbornu skupštinu otvorio je Vučković Milan. Pozdravio je goste: Agatonović Vladimira, predsednika i Nenadović Aleksandra, sekretara TK Palic 1878, članove kluba, takmičare i roditelje i pozvao prisutne da minutom ćutanja odaju poštu preminulom članu UO Francišković Zoran-u. Zatim je predložio sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor radnih tela
- radnog predsedništva
- zapisničara i dva overača zapisnika
- verifikacione komisije
- kandidaciona komisije

2. Podnošenje izveštaja za period od 2005. do 2009.god:
- o radu tenis kluba
- strucče komisije
- o finansijskom poslovanju
- nadzornog odbora

3. Izbor članova UO i predsednika UO

4. Razno

Dnevni red je jednoglsno usvojen.

1. Izbor radnih tela

U radno predsednistvo jednoglasno su izabrani :

- Vučković Milan , predsednik
- Cvejić Radovan , član
- Kukaras Jovan , član

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Sel Marika, a za overače zapisnika Salai Tibor i Miljević Zoran.

Za članove verifikacione komisije jednoglasno su izabrani:
- Demeter Ladislav
- Kulhanek Atila
- Šomodji Sandor

Za članove kandidacione komisije jednoglasno su izabrani:
- Vugdelija Dragan
- Daničić Veljko
- Feze Pavle

Verifikaciona komisija je podnela izveštaj da na izbornoj godišnjoj skupštini TENIS KLUBA “SPARTAK” Subotica prisustvuje 32 člana , čime je ispunjen kvorum za rad i odlučivanje, shodno članu 41. Statuta TK “Spartak” Subotica.

2. Podnošenje izveštaja

- Iršai Ladislav, predsednik kluba podneo je izveštaj o radu kluba za period 2005. do 2009. godine u tekstu koji se priključuje ovom zapisniku.
- Iršai Ladislav, predsednik kluba predložio je program rada kluba za naredne 4 (četiri) godine u tekstu koji se priključuje zapisniku.
- Šakić Danilo, podneo je izveštaj stručne komisije za period 2005. do 2009. godine u tekstu koji se priključuje zapisniku.
- Iršai Ladislav, predsednik kluba podneo je finansijski izveštaj o radu kluba za period 2005. do 2009 .godine u tekstu koji se priključuje zapisniku.
- Bence Laslo, podneo je izvestaj nadzornog odbora o radu kluba za period 2005. do 2009.godine u tekstu koji se prikljucčje zapisniku.

Rasprava i odlučivanje

Malicčvic Milan, izneo je u svojoj diskusiji da se u prethodnom periodu dosta radilo u klubu, što se vidi iz postignutih rezultata, a naročito prve tri godine, a u 2009.godini došlo je do stagnacije zbog situacije u zemlji. U narednom periodu tačno utvrditi zadatke i obaveze za svaki godinu.

Vučković Milan, predsednik skupštine upoznao je prisutne sa principom izbora članova UO, koji potiče iz perioda kada je klub imao dug prema Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, a isti trebao isplatiti, te je odlučeno da članovi UO budu ljudi koji mogu obezbediti sredstva za isplatu duga. Novi članovi se biraju po istom principu. Prošle godine klub je odustao od takmičenja u I ligi za seniore iz razloga što je ostao bez takmičara , otišli na studije u SAD i Madjarsku, pa da se sredstva, koja bi bila potrebna za plaćanje stranih igrača, usmere za teninge naših talentovanih mladjih igrača.

Cvejić Radovan, izneo je da u klubu nisu moguće kapitalne investicije, jer do sada nisu rešeni imovinski odnosi sa gradom i prvo to treba odraditi, a i treba sačekati novi Zakon o sportu. Smatra da ne samo članovi UO treba da razmišljaju o tome kako finansirati klub, nego svi članovi, jer bi se na taj način podigla aktivnost u klubu na viši nivo.

3. Izbor članova UO i predsednika

Na predlog Vugdelije Dragan-a , člana kandidacione komisije, za članove UO i predsednika sa obavezama od 60.000,00 din. godišnje jednoglasno su izabrani :

- Iršai Ladislav , predsednik
- Cvejić Radovan , podpredsednik
- Vučković Milan , podpredsednik
- Kukaras Jovan , gen. sekretar
- Šomodji Šandor, član
- Vuković Racko , član
- Janić Živojin , član
- Fodor Laslo , član
- Glavaški Petar , član
- Radonjić Zare , član
- Vaci Bane , član
- Toth Ervin , član

Izbor članova Nadzornog odbora

Za nove članove Nadzornog odbora kluba jednoglasno su izabrani :

- Bence Laslo , predsednik
- Bošnjak Saša , član
- Maličević Milan , član

G.din Iršai Ladislav je zahvalio članovima kluba na ukazanom poverenju što je ponovo izabran za predsednika kluba i izneo je da će pokušati da tenis klub bude i dalje uspešan i da ispuni obaveze predvidjene u četvorogodišnjem planu i programu.

4. Razno

- otac Turu Danijela,takmičara kluba, postavio je pitanje, zašto su smanjeni treninzi njegovom sinu i zašto nije objavljena rang lista u oktobru.
- Kukaras Jovan, je dao odgovor da je za rang listu odgovoran Teniski savez, a treninzi se odredjuju prema postignutim rezultatima, treba sačekati raspored treninga.
- Agatonović Vlada, predsednik TK Palic 1878, čestitao je Iršai Ladislav-u na izboru i poželeo mu uspešan rad u narednom periodu i da klubovi uspešno saradjuju.


Završeno u 11,10 casova

Zapisničar, Predsednik skupštine,
Sel Marika s.r. Vučković Milan s.r.