12.04.2021. Ponedeljak
 
 
TENISKI SAVEZI
 
Australian Open
Teniski Savez Srbije
 
2_2.jpg
Teniski Savez Vovodine
Otvoreno prvenstvo
16.04.2005.

U?eš?e:Pravo u?eš?a imaju svi takmi?ari/ke ro?ene 1993.god.
i kasnije.

Upisivanje: za de?ake 16.04.(subota) od 08,00 do 09,00 ?as.
za devoj?ice 16.04.(subota) od 11,00 do 12,00 ?

Lopte: Babolat Championship - Gold

Kotizacija: 700,00 dinara

Vrhovni sudija: Demeter Tibor